Zemin İyileştirme

Zemin İyileştirme; Zemin iyileştirme konusunda ENG, güvenli zemin taşıma gücünün, projelerin getirdiği dinamik ve statik kuvvetleri karşılayamadığı durumlar da optimum çözümler sunduğu zemin iyileştirme metotlarını uygulamaktadır.

Plastik Kazık; ENG, plastik (demirsiz) kazık uygulamaları ile fiyat güvenilirlik dengesini gözeterek birçok konut, endüstriyel tesis ve buna benzer projeler de zemin taşıma gücünü, proje yeterlilik seviyelerinin üzerine çıkartmaktadır.

Taş Kolon; ENG, zemin sıvılaşması riski olan deprem bölgelerinde üstlenmiş olduğu raylı sistemler, hava limanları ve endüstriyel tesisler gibi projeler de taş kolon uygulaması sayesin de yapı güvenirliliklerini sağlamaya devam etmektedir.

Jet Grouting; ENG, minimum zayiat, tam çapında uygulama garantisi ile jet grout faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kum Kazık; ENG, uygulamakta olduğu 200 mm çaptan 600 mm çapa kadar olan kum kazıklar da, zemin de ki suyun drene edilmesinde başarılı uygulamalara imza atmaktadır.

DSM (Derin Karıştırma); ENG, ülkemiz de son dönem popülerlik kazanan zemin iyileştirme metotlarından derin karıştırma yöntemini başarıyla uygulamaktadır.

Dinamik Kompaksiyon; ENG, endüstriyel tesisler, kara yolları gibi zemin şartlarının proje gerekliliklerini sağlayamadığı yerlerde veya yanlış ve kontrolsüz dolguların iyileştirilmesin de dinamik kompaksiyon yöntemi ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Bant Dren; ENG, ithal ettiği bant drenleri, kendi geliştirdiği makine aplikasyonları ve aparatları kullanarak zemine uygulamasını gerçekleştirmektedir.