İksa Sistemleri

İksa (Derin Kazı) Sistemleri; ENG, derin kazıklar da çevrede ki mevcut yol, raylı sistemler ve binalar gibi her türlü yapıyı güvene almakla beraber kazı çukurlarının stabilitesini sağlamaktadır.

Ankrajlı Kesişen Kazık; ENG, güvene aldığı derin kazı çukurlarında, kesişen kazık uygulamaları sayesin de geçirimsizlik sağlamaktadır.

Ankrajlı Fore Kazık; ENG, iksa sistemlerin de kaliteli fore kazık uygulamasını, büyük oranda ithal malzemeler ile imalatını gerçekleştirdiği ankraj imalatları ile tamamlamaktadır.

Ankrajlı Mini Kazık; ENG, görece daha az yük olan ve mevcut şartlarda daha az yer kayıplarının gerekli olduğu projeler de mini kazıklı ankraj sistemleri ile proje odaklı çözümler sunmaktadır.

Geçirimsizlik Perdeleri; ENG, atık su arıtma tesisleri, göller, HES projeleri ve metro gibi projelerde imalatını gerçekleştirdiği geçirimsizlik perdeleri ile mükemmel sonuçlar almaktadır.

Zemin Çivili Shotcrete; ENG, zemin çivisi (blon) ve minimum zayiat ile püskürtme beton (shotcrete) uygulaması yapmaktadır.